Türkiye’de “Genel Sağlık Sigortası – GSS”; kişilerin öncelikle sağlıklarının korunmasını, sağlık riskleri ile karşılaşmaları halinde ise oluşan harcamaların finansmanını sağlayan sigortayı, ifade etmektedir. Kaynak: SGK

Yurt dışından sağlık hizmeti alma hakkı olan kesim hariç olmak üzere Türkiye’de ikamet eden herkes genel sağlık sigortası kapsamındadır. Ancak yurtdışında yaşayıp ikametgahını yurtdışına almamış kişilere prim tahakkuk edebilir.Benzer şekilde, ikametgahınızın yurtdışında olması halinde size GSS primi tahakkuk etmemelidir. Ancak, ECAA – Ankara Anlaşması ile Birleşik Krallık’da oturma ve iş kurma izni alarak yaşayan Türk vatandaşları yurtdışında yaşıyor olmalarına rağmen GSS primi üzerinden aylık olarak borçlandırıldığı durumlar olmuştur. İkametgahın taşınmaması gibi durumların buna yol açtığını düşünüyorum.

Adınıza GSS prim borcu olup olmadığını yurtdışında iseniz e-Devlet uygulamasından kontrol edebilirsiniz.
Bu borçlar için iptal edilme yoluna gidilmeli iptal edilemeyenlerde en geç 30 Nisan 2018 tarihine kadar ödenmelidir. Bu konuda SGK’nın açıklaması şöyledir;
“6824 sayılı Torba yasa gereği yeni oluşan borca bu maddenin yürürlük tarihini takip eden aybaşından itibaren (1/5/2017) tarihinden itibaren oniki ay herhangi bir gecikme zammı ya da faiz tahakkuk ettirilmeyecektir. Dolayısıyla bu on iki aylık süre zarfında yani 30/4/2018 tarihine kadar genel sağlık sigortalıları bu borcu peşin veya taksitler halinde yatırabilirler.”
Eğer borcunuz çıktıysa önerim yine eDevlet üzerinden Yurda giriş-çıkış belgesi sorgulama adımı takip etmeniz. Ancak itirazınızı yurtdışından nasıl yapıldığı ile ilgili olarak ne SGK ne de  T.C. Konsolosluk İşlemleri üzerinde bir bilyiye rastlayamadım. Bulabildiğim tek yöntem Türkiye içinde SGK’ya başvurarak bu tarihlerde yurtdışında olduğunuzu kanıtlayan “Yurtdışı Giriş-Çıkış Belgesi”ni sunmanız.

Originally posted 2018-04-18 16:14:00.