Birleşik Krallık kavramı maalesef çok karışmaktadır. Bu nedenle kapsama dahil olan ülkeleri açıkça belirtmek istedim.

Birleşik Krallık’da aynı çatı altında üniter yapıda 4 ülke bulunmaktadır. Bu ülkeler coğrafi büyüklük sırasıyla; İngiltere, İskoçya, Galler ve Kuzey İrlanda’dır.


Toplam yüz ölçümü 243,610 km2’dir (Türkiye 783,562 km2). Birleşik Krallık ülkelerinin yüz ölçümü dağılımı ise şu şekildedir;

  • İngiltere: 130,279 km2 (%53)
  • İskoçya: 77,933 km2 (%32)
  • Galler: 20,779 km2 (%9)
  • Kuzey İrlanda: 14,130 km2 (%6)

Birleşik Krallığın nüfusu 2016 yılında 65.5 milyon olarak tahmin edilmektedir (TR 78,7 milyon). Yıllık nüfus artışı düşüktür (%0.081) (TR %0,13), bu nedenle yılar içinde nüfus toplamında ciddi bir değişiklik beklenmemektedir.

Birleşik Krallık ülkelerinin nüfus dağılımı ise şu şekildedir;

  • İngiltere: 55 milyon (%84)
  • İskoçya: 5,3 milyon (%8)
  • Galler: 3 milyon (%5)
  • Kuzey İrlanda: 1,86 milyon (%3)
Yaşam ortalaması 81.4 yıldır, nüfusun %82’si şehirlerde yaşamaktadır.

Originally posted 2017-11-20 11:52:00.